MAGIC RADIO

Kontakta oss

Allmänna frågor

Telefon vx: 040-60 75 750

Mail: info@funradio.se

Sociala medier: Vår facebooksida

Sändningsstudio

Tävlingar, musikönskningar och trafikrapporter.

Telefon: 040-953 953

Sociala medier: Facebook, Snapchat och Instagram

Mail: studion@funradio.se

Reklam och annonsering

Frågor och ärenden gällande annonsering, ljudproduktion och traffic.

Telefon: 040-60 75 750

Mail: reklam@funradio.se

Program och musik

Idéer och synpunkter på program och musik. Hit skickas all promotion.

Mail: program@funradio.se

Toppen